Vítejte na stránkách společnosti Nataneta, a. s.

Akciová společnost Nataneta je mateřskou společností VKS Pohledští Dvořáci a.s. a VKS PD Oil s.r.o. Byla založena v roce 2016 v souvislosti s rostoucím vývojem společnosti VKS Pohledští Dvořáci, která se již od roku 1994 zabývá výrobou krmných směsí a v roce 2007 začala také vyrábět kvalitní řepkový olej lisovaný za studena. S rostoucí produkcí a rozšiřujícím se sortimentem se zvyšovaly nároky na řízení a administrativu, které nakonec vedly k restrukturalizaci celé společnosti a oddělení výroby oleje od výroby krmných směsí. Původní společnost VKS Pohledští Dvořáci se soustředí výhradně na výrobu krmných směsí a související činnosti. Lisováním oleje se nadále zabývá nově vzniklá společnost VKS PD Oil.